NAJAKTYWNIEJSZY TURYSTA-ROWERZYSTA 2017 ROKU

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju oraz Koło PTTK „Wiercipięta”.
 2. Celem konkursu jest:
 •            popularyzacja turystyki rowerowej jako formy wypoczynku;
 •            odkrywanie walorów krajoznawczych regionu oraz innych   zakątków kraju;
 •            poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych;
 •            zachęcenie do zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnych odznak turystyczno-krajoznawczych;
 •            zintegrowanie turystów w naszym mieście.
 1. W konkursie mogą brać udział członkowie Koła PTTK „Wiercipięta” oraz osoby niezrzeszone.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku i w tym czasie można zdobywać punkty konkursowe.
 3. Udział w konkursie nie wymaga wstępnego zgłoszenia, warunkiem udziału jest złożenie wypełnionej karty konkursowej w terminie do 15.12.2017 r.
 4. Prawdziwość danych zawartych w karcie konkursowej potwierdza uczestnik własnoręcznym podpisem.
 5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu jak i zasadami przyznawania punktów odpowiedzialna jest Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej w Jastrzębiu-Zdroju.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone zostaną podczas spotkania podsumowującego 2017 rok, które odbędzie się w na początku 2018 r.
 7. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody uczestników konkursu.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

10. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

 1. uczestnik indywidualny;
 2. rodzina. (głowa rodziny, współmałżonek, brat, siostra, dzieci wnuki)

11.   W konkursie wyodrębniono VIII dziedzin. W każdej z nich – na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się kolejność uczestników, która decyduje o liczbie uzyskanych punktów w klasyfikacji końcowej.W kategorii rodzin decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych dziedzinach przez wszystkich członków rodziny.

12. Za pierwsze miejsce w każdej dziedzinie uzyskuje się tyle punktów, ilu jest uczestników w konkursie, za drugie miejsce o 1 punkt mniej, za trzecie o 2 punkty mniej ok. Uczestnik, który w jakiejś dziedzinie nie prowadził żadnej działalności, nie otrzymuje za nią punktów. O ostatecznej kolejności w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za zajęcie określonego miejsca w poszczególnych dziedzinach. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsca w konkursie decyduje większa liczba zajętych najwyższych miejsc w danych dziedzinach.

 1. Dziedziny współzawodnictwa:
 2. ODZNAKI KOLARSKIE
 3. ODZNAKI OGÓLNOPOLSKIE ORAZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ
 4. ODZNAKI KRAJOZNAWCZE – REGIONALNE
 5. UDZIAŁ W NASZYCH IMPREZACH
 6. UDZIAŁ W RAJDACH
 7. SPOTKANIA KLUBOWE
 8. WYCIECZKI
 9. AKTYW
  I.                     ODZNAKI KOLARSKIE

  punkty za każdą zdobytą odznakę w 2017 roku (decyduje data weryfikacji odznaki-podać nr weryfikacji)

  1. brązowa – Kolarska Odznaka Turystyczna 1 pkt  
  2. srebrna – Kolarska Odznaka Turystyczna 3 pkt
  3. złota – Kolarska Odznaka Turystyczna 4 pkt
  4. duża brązowa Kolarska Odznaka Turystyczna 5 pkt
  5. duża srebrna Kolarska Odznaka Turystyczna 6 pkt
  6. duża złota Kolarska Odznaka Turystyczna 7 pkt
  7. Kolarska Odznaka Turystyczna za wytrwałość 8 pkt
  8. mały Rajd Dookoła Polski 3 pkt
  9. duży Rajd Dookoła Polski 6 pkt
  10. brązowa Szlakami Zamków w Polsce 2 pkt
  11. srebrna Szlakami Zamków w Polsce 4 pkt
  12. złota Szlakami Zamków w Polsce 6 pkt
  13. Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411 2 pkt
  14. popularna Kolarska Odznaka Pielgrzymia 1 pkt
  15. brązowa Kolarska Odznaka Pielgrzymia 2 pkt
  16. srebrna Kolarska Odznaka Pielgrzymia 3 pkt
  17. złota Kolarska Odznaka Pielgrzymia 4 pkt
  18. duża srebrna Kolarska Odznaka Pielgrzymia 5 pkt
  19. duża złota Kolarska Odznaka Pielgrzymia 6 pkt
  20. wielka Kolarska Odznaka Pielgrzymia 7 pkt
  21. Kolarska Odznaka Pielgrzymia Chrześcijański Pielgrzym Świata 8 pkt
  22. Rajd Dookoła Województwa………………………………………………… 2 pkt
  23. Inne kolarskie ( nie wymienione – podać nazwę)……………………………….. 1 pkt
  razem:  
  II.     ODZNAKI KRAJOZNAWCZE OGÓLNOPOLSKIE ORAZ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

  1 punkt za każdą zdobytą odznakę w 2017 roku (decyduje data weryfikacji odznaki-podać nr weryfikacji)

  ODZNAKI OGÓLNOPOLSKIE (tematyczne) – są to odznaki, które można zdobywać na terenie całego kraju podczas wycieczek w dowolnej formie turystyki (rowerowa, piesza, kajakowa)

  ODZNAKA IM. ŻWIRKI i WIGURY, SZLAKIEM ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W POLSCE, SZLAKIEM FORTYFIKACJI I PODZIEMI, ŚLADAMI ŚW. WOJCIECHA, IM. JANA PAWŁA II, SZLAKAMI ŚW. JANA NEPOMUCENA, SZLAKIEM KOPCÓW W POLSCE, PRZYJACIEL NATURALNEGO ŚRODOWISKA

  ODZNAKI TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ – są to odznaki, które można zdobywać w poszczególnych dyscyplinach turystyki kwalifikowanej ok. GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA, ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ, ŻEGLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA, ODZNAKA FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ, ODZNAKA IMPREZ NA ORIENTACJĘ

  1. 1 pkt
  2. 1 pkt
  3. 1 pkt
  4. 1 pkt
  5. 1 pkt
  6. 1 pkt
  7.   1 pkt
  8. 1 pkt
  9.   1 pkt
  10. 1 pkt
  11. 1 pkt
  12. 1 pkt
  13. 1 pkt
  14. 1 pkt
  15. 1 pkt
  razem:
  III.ODZNAKI KRAJOZNAWCZE REGIONALNE

  1 punkt za każdą zdobytą odznakę w 2017 roku (decyduje data weryfikacji odznaki)

  ODZNAKI KRAJOZNAWCZE REGIONALNEN P. – OK. MIŁOŚNIK SUWALSZCZYZNY I MAZUR, OK. ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ, MIŁOŚNIK JURY, ZNAM SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

  1. 1 pkt  
  2. 1 pkt
  3. 1 pkt
  4. 1 pkt
  5. 1 pkt
  razem:
   
  IV.UDZIAŁ W NASZYCH IMPREZACH
  1. XI Rajd Rowerowy „Pierwszy Dzwonek” – 08.04.2017 3 pkt
  2. III Rajd Rowerowy U Ireny i Józka – 24.06.2017 3 pkt
  3. VII Rajd Rowerowy Mata Tata i Ja 3 pkt
  4. XXX Rajd im. Żwirki i Wigury 08-10.09.2017 2p/dz
  5. X Rajd Barbórkowy – 2.12.2017 3 pkt
  6. Obóz wędrowny 1p/dz
  7. inne
  razem:  
V.UDZIAŁ W RAJDACH

3 punkty za udział w imprezie ujętej w kalendarzu turystycznych imprez kolarskich PTTK wydanym przez RRTK w Katowicach lub imprezie ujętej w ogólnopolskim kalendarzu imprez kolarskich wydanym przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na rok 2017 (bez naszych imprez)

1 punkt inne nie ujęte w wymienionych kalendarzach

  nazwa rajdu, imprezy data punkty
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16      
17.      
18.      
19.      
20.      
   
razem:  
VI. SPOTKANIA KLUBOWE

1 punkt za udział w spotkaniu (piątki godz.16.00)

1. 17.03.2017   12. 02.06.2017   23. 18.08.2017  
2. 24.03.2017   13. 09.06.2017   24. 25.08.2017  
3. 31.03.2017   14. 16.06.2017   25. 01.09.2017  
4. 07.04.2017   15. 23.06.2017   26. 08.09.2017  
5. 14.04.2017   16. 30.06.2017   27. 15.09.2017  
6. 21.04.2017   17. 07.07.2017   28. 22.09.2017  
7. 28.04.2017   18. 14.07.2017   29. 29.09.2017  
8. 05.05.2017   19. 21.07.2017   30. 06.10.2017  
9. 12.05.2017   20. 28.07.2017   31. 13.10.2017  
10. 19.05.2017   21. 04.08.2017   32. 20.10.2017  
11. 26.05.2017   22. 11.08.2017   33. 27.10.2017  
razem:  

 

VII. WYCIECZKI

zorganizowanie wycieczki dla min. 5 rowerzystów 3 pkt/wyc (data i trasa podana do wiadomości, relacja),

udział w w/w wycieczce 1pkt/wyc.

  nazwa imprezy data punkty
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
razem:  

 

VIII. AKTYW
1. zweryfikowany przodownik turystyki kolarskiej lub znakarz szlaków rowerowych 3 pkt/u  
2. nabycie uprawnień przodownika turystyki kolarskiej lub znakarza w 2017 roku 5 pkt/u  
3. udział w 57 Zlocie Przod. Turystyki Kolarskiej – Świdnica min. 3 dni 10 pkt  
4. udział w 66 Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy – Racibórz min 3 dni 10 pkt  
5. opłacone składki członkowskie PTTK za 2017 rok 15 pkt  
6. Udział w organizacji imprez wymienionych w dziale IV – punkty od 1 do 15 przyznaje jury (poniżej należy wpisać nazwę imprezy oraz co wykonywano)

 

 

 

 

1-15 pkt  
7. Inna działalność – punkty od 1 do 15 przyznaje jury

poniżej należy wpisać np. ilość relacji z rajdu, sukcesy w konkursach rajdowych…

 

 

 

 

1-15pkt  
razem: